בלוג
ראשי / ניהול פיננסי במסגרת תוכנית עסקית

ניהול פיננסי במסגרת תוכנית עסקית

ניהול פיננסי

תוכנית עסקית כוללת מידע רב על התוכניות המתוכננות של כל עסק בהתאם לציר הזמן ועל פי תוואי הדרך שנקבע לפעילות שלה.

תוכנית עסקית מפורטת

המטרה של תוכנית עסקית היא שהחברה תתנהל באופן נכון ומחושב לאורך כל הדרך. לכן הכלכלנים מגדירים את אופן הניהול הפיננסי שיש לפעול על פיו ולא לסטות מהדרך וזאת כדי לא להיקלע למצבים כלכליים בעייתיים.

הגדרת עלויות

ניהול פיננסי יוצר את המסגרת המקובעת של ההוצאות השונות, מה יהיה גובה השכר של כל אחד מהעובדים השונים וזאת בהתאם לתפקיד של כל אחד מהם. מה תהיה רמת ההוצאות אפשר לבצע בהתנהלות השוטפת בתחומים שונים. פועלים על פי התקציב שנקבע לכל נושא כמו מחשוב, רכבים, נסיעות לחו"ל וכו'. אין סטיה מהמסגרת התקציבית הזו, למעט אם יש חריגים שיועברו לדיון ספציפי ועל פי הצורך ייקבע מה לעשות בנושא זה.

החשיבות של ניהול פיננסי מתוכנן

מי שמכין תוכנית עסקית הוא אדם בעל ידע רב תחום העסקי ובתחום הכלכלי. מכיוון שהוא נחשף בעבר לשיטות התנהלות שונות בחברת סטארט אפ, הוא הסיק מסקנות רבות אשר באמצעותן הוא מנתב את הדרך שהיא הנכונה ביותר לכל גורם עסקי. המטרה שלו היא שהחברה תגיע להישגים ולא יוצר מצב שבו היא נקלעת לקשיים כלכליים.

הוא ממליץ על הסכומים שיש לגייס בכל אחד מסבבי הגיוס כדי שסך הכול הכספים שיצטברו יספיקו למכלול ההוצאות הצפויות וגם להוצאות שאינן צפויות וזאת ברמה סבירה.

הלוואה בערבות מדינה

יש מקרים שבהם תוכנית עסקית כוללת גם המלצה לקבלת הלוואה בערבות מדינה בנוסף לגיוס ההון החיצוני או במקומו. מערך הניהול הפיננסי יוכל לעמוד בכל ההתחייבויות שלו אם יקבל הלוואה בתנאים מיטביים בסכום ספציפי שיסגור את מעגל ההכנסות על פי הדוח המפורט שהוכן.

לצורך כך מנהלי החברה מבצעים את הפעולות הדרושות מול הבנק כדי לקבל אישור לקבלת הכספים הללו על פי הקריטריונים שהציב הבנק.

פעולות חריגות

אי אפשר לצפות אילו מקרים יקרו במהלך ההתנהלות של החברה בשנים הבאות. לכן במסגרת ניהול פיננסי רושמים מצבים אפשריים ואת אופן הטיפול בהם. הקו הכללי הוא לעשות כל שניתן כדי לא להגיע לחריגה ממסגרת האשראי שנקבעה לחברה בכל אחד מהבנקים.

זו הסיבה שיש להיערך מראש לכל תרחיש ולהקדים רפואה מכה, על ידי הגדלת או הקדמת סבב גיוס הכספים, פניה לרשות החדשנות למימון עלויות העובדים ועוד.