בלוג
ראשי / ייעוץ מס עבור מיסוי אמריקאי

ייעוץ מס עבור מיסוי אמריקאי

מיסוי אמריקאי

חוקי המס בארצות הברית שונים מאלו הנהוגים בארץ. יש שוני מהותי מהדיווח בישראל בכך שהנישום חייב לדווח על הכנסותיו בכל העולם גם אם הוא אינו מתגורר בפועל במדינת הלאום שלו. הדבר נכון גם לאזרחים אמריקאיים הגרים בישראל. למעשה, כל אזרח אמריקאי המנהל בה פעילות עסקית חייב, כמובן, בהגשת דו"חות לרשות המיסים הפדראלית, ובמקרים מסוימים, גם לרשות המיסים במדינה הספציפית בארה"ב. ניתן לקבל סיוע באופן ההגשה אצל רואי חשבון ישראליים הבקיאים בחוקי המס הללו. ייעוץ וחוות דעת יכולים להקל רבות ובעיקר, למנוע טעויות מביכות או קשות שעלולות אחר כך ליצור משבר מול רשויות המס שם. הדיווח מתבצע על טפסים אמריקאיים.

חובת דיווח המס

החובה בדיווח מוטלת על שכירים ועצמאים. שכירים מדווחים על פי קריטריונים הנקבעים על פי גילם ומצבם המשפחתי והם אלו הקובעים את רמת ההכנסה החייבת בדיווח. לעומתם, העצמאים חייבים לדווח כאשר הכנסתם השנתית עלתה על 400$ לאחר קיזוזים וניכויים. הדיווח מחויב בכל מקרה גם כאשר הוא אינו כרוך בתשלום מס. הוא חייב להיעשות היטב ובמועד המתאים. מעבר לכך, אזרחים אמריקאיים רבים אינם מודעים לכך שהם זכאים, במקרים מסוימים, להחזרי מס אפילו אם לא שלמו מעולם מיסים. צריך לזכור, כי בין ישראל וארה"ב קיימת אמנה המונעת מיסוי כפול, כך שאם ישולם מס בישראל הוא יקוזז מול מיסים שהוא אמור לשלם לממשלה האמריקאית.

במקרים מסוימים, יש צורך למסור דו"ח נוסף שנקרא FBAR שבו מדווחים על חשבונות בנק זרים. החובה חלה על כל מי שמחזיק מעל 10000 דולר בסך כל חשבונות הבנק שלו. ניתן לשלוח טופס זה באופן אלקטרוני. יש חשיבות רבה לכך שדו"ח זה ובדוחות האחרים הדיווח ייעשה כהלכה כדי למנוע הסתבכויות. מי שאינו בקיא בטפסים ובדרכי הדיווח יכול לעשות טעויות שונות, ולעיתים רבות, באופן לא מודע. הן עלולות לגרום אי נעימות עתידית מול הרשויות האמריקאיות ואפילו לנזקים כספיים גדולים כתוצאה מקנסות ועוד. ניתן לקבוע פגישת ייעוץ ובמהלכה יציג הלקוח את הנתונים הנדרשים על גובה שכרו, הכנסותיו, חשבונות הבנק וכדומה. 

חשיבותו של יועץ המס בתחום המיסוי האמריקאי

יועץ מס מיסוי אמריקאי המתמחה בתחום יסייע ללקוח במילוי הדו"ח על הצד הטוב ביותר. הוא בקיא בכל החוקים ומכיר את כל הניואנסים החשובים שיש לתת עליהם את הדעת. יועץ מס כזה המועסק במשרד רואי חשבון המתמחים גם במיסוי ישראלי מכיר גם את חוקי המס הישראליים ואף יכול לייעץ לגבי תשלום המס כפי שהוא בא לידי ביטוי באמנת כפל המס. כך, שאזרח אמריקאי שהיקף עסקיו רב והמחויב  בתשלום מס יוכל לדעת את גובה המס הנדרש ממנו ולקבל מידע לגבי אופן הקיזוז. מומלץ להיעזר במשרד רואי חשבון בעל מוניטין אשר קיימת בו תשתית מעולה ומומחים פיננסיים בתחומים שונים. הוא יספק שירותים מגוונים מעולים.