בלוג
ראשי / עבירות מע"מ שבעלי עסקים לא מודעים שהם עושים

עבירות מע"מ שבעלי עסקים לא מודעים שהם עושים

עבירות מע״מ

מערכת המשפט מייחסת לעבירות מס חומרה יתרה ולכן היא נדרשת אליהן באופן המבטא את תפיסתן ככאלה. הניסיונות להתחמק מתשלום מע"מ כמוהן כניסיון לא לשלם מס בכלל.  תום לב והעדר כוונות זדון עשויים להיות אולי טיעונים רלוונטיים במשפט, אבל חשוב לדעת את החוק בנושא זה כדי לא לבצע עבירות מע"מ ולו רק בגלל אי ידיעת החוק.

ברורה כי ביצוע עבירות מס בכוונת מכוון כדי להונות את שלטונות המס ייחשב לעבירה חמורה והעובר אותה צפוי לעונש כבד.  מקובלת ההבחנה בין עבירות מע"מ מהותיות, הנעשות ביודעין ותוך כוונה להונות את שלטונות המס, לבין עבירות טכניות, אשר נעדרת מהן כוונת המכוון הפלילית.
היחס כלפי שני סוגי העבירות שונה. בעוד אל עבירות מהותיות נדרשים השלטונות בחומרה, היחס אל מבצעי העבירות הטכניות עשוי להיות מקל ואף סלחני במידת מה.

מהן עבירות טכניות והאם ניתן להקל בעונש העבירה?

עבירות טכניות הן, לדוגמה, אי רישום מוקפד ומסודר של תקבולי העסק, אי ניהול פנקסי חשבונות כנדרש, הנפקת חשבוניות מס על ידי מי שאינו מורשה להנפיקן,  אי הנפקת חשבוניות מס אף שחובה לעשות זאת, איחור במועד הוצאתן, איחור בהגשת דוח במועד הנקוב, סירוב בעל עסק למסור מסמכים על אודות העסק המוכיחות את היקף הפעילות העסקית.
כאמור, היחס אל עבירות טכני פחות חמור, אבל גם מי שנחשד בביצוע עבירות טכניות עשוי ולא אחת גם נדרש לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בנושא מס בכלל ומע"מ בפרט.
נסיבות מקלות עשויות להקל בעונש ואולי אף לבטלו כליל. לשם כך נדרש ייצוג משפטי העשוי לסיים תביעה בעסקת טיעון, אשר במסגרתה יוטל על הנאשם עונש כספי, כופר, בלבד.

עורך דין מאומן ומיומן בתחום ייצוג חשודים בעבירות מס עשוי לטעון לזכות מרשו כי, לדוגמה, עיכוב, גם אם ממושך, של מרשו בהגשת דו"ח למע"מ נבע מהעובדה כי העסק שרוי בקשיים כלכליים חריפים ולכן דחייה במועד ההגשה היא חלק מהניסיון לייצב אותו.
במקרה כזה, כל בר דעת עשוי להשתכנע כי אין זדון במניע וגם באופן שבו מתמודד בעל העסק.  

ככלל, גם עבירות שחומרתן פחותה, נחשבות לעבירות מס.
לדוגמה: אדם שאינו רשום כעוסק מורשה ולכן לא חייב בתשלום מס אבל גובה מלקוחותיו מחיר הכולל בתוכו 17% מע"מ. הלכה למעשה הוא לא לחייב לדווח על סכום זה ויכול להשאירו בידו.

כל בעל עסק שחשוב לו להתנהל באופן חוקי – מן הראוי שכל בעלי העסקים יימנו עם המצייתים לחוקים והנוהגים לפיהם – נדרשה להכיר היטב את חוק המסים.

יועץ מס או רואה חשבון הם אנשי מקצוע אשר ראוי להתייעץ אתם בנושא זה. אלא שאם אתם מצויים בבעיה כזו, אולי כדאי שתפנו לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום מס ערך מוסף שיוציא אתכם מבוץ, אשר מלכתחילה לא הייתה כל סיבה להיכנס אליו.